Telefon / Whatsapp: +90 505 120 3334

KASKO SİGORTASI TEKLİFİ

Poliçe Tipi
Ruhsat Sahibi
Araçta Aksesuar Var mı?

Meslek bilginizi iletmeniz halinde meslek indiriminden yararlanabilirsiniz.(Anonim Şirket Çalışanı, Limited Şirket Çalışanı, Bankacı, Devlet Memuru, Emekli gibi)

Çerez Sözleşmesini ve KVKK bilgi formunu okudum, kabul ediyorum.

* T.C. kimlik numarası Sigorta Şirketlerinin sistemlerinden size ait teklif hazırlanabilmesi için gereklidir. Başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Sorgulama işlemi, sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır.

* Daha hızlı teklif almak için Whatsapp üzerinden ruhsatınızı iletmeniz yeterlidir!

Ecopol Sigorta Brokerliği

Kasko Sigortası hakkında detaylı bilgi için fareyi aşağı kaydırın

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortaları genel ve özel şartlar’ dan oluşmaktadır. Özel kasko şartları taleplerinize ve Sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Genel şartlar dâhilinde standart olarak sunulan teminatlar;

Kasko sigortası bulunan bir araçta

 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çarpması ve çarpılması,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

Genel şartlar’ a ek olarak sigorta şirketleri tarafından çeşitli ek teminatlar da sunulmaktadır. Ek teminatların bir kısmını sigorta şirketleri otomatik olarak verir ve prim almayabilir. Bunların yanında talep edeceğiniz ek teminatlar risklere karşı tam olarak korunmanızı sağlar.

Kasko sigortası aracınızda çeşitli nedenlerle oluşabilecek hasarlar sonucunda maddi zararınızı poliçede belirtilen oranlar ve teminatlar dâhilinde ödeyen poliçedir. 

Ek Teminatlar

Deprem Yanardağ Püskürmesi

Deprem ve yanardağ püskürmesi sebebiyle aracınıza gelecek olan zararları karşılar.

Sel/Su Baskını

Sel ve su baskınları sonucunda aracınıza gelecek olan zararlar bu teminattan karşılanır.

GLKKNHH + Terör

Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri, terör eylemleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminat altındadır.

Sigara Ve Benzeri Zararları

Sigara ve benzeri maddelerin teması ile aracınızda meydana gelebilecek yangın dışındaki zararları karşılar.

Yetkili Olmayan Kişilerce Çekilme

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminat altına alınmıştır.

Ferdi Kaza ( Vefat Sürekli Sakatlık Tedavi )

Araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda Motorlu Kara Taşıt Araçlarında seyahat eden ve poliçede sayısı belirtilen sürücü, sürücü yardımcısı ve yolcuların, isim belirtilmeden; Vefat, Sürekli Sakatlık, Tedavi Masrafları’nı (Poliçede teminat altına alınmış olması şartıyla)  uyarı hükümleri çerçevesinde temin eder.

Ferdi Deprem

Deprem sonucunda araçta taşınmakta olan yolcuların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine daimi sakatlıkları halinde kendilerine tazminat ödenir.

İhtiyari Mali Mesuliyet

Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Şartlara göre aracın işletenine yöneltilebilecek hukuki sorumluluğu ve poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar olan bedeni ve maddi zararları temin eder.

Teminat Limitinin Devamlılığı

Hasar sonrasında herhangi bir ek prim alınmaksızın poliçeniz otomatik olarak hasar öncesi sigorta bedeli üzerinden devam eder.

Hukuksal Koruma

Genel anlamda hukuksal sorunların halledilmesine yönelik harcamaları teminat altına alan bir sigorta türüdür Gider ve diğer edimler; vekâlet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tesbit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları ilk dava masrafları avansıdır. Hükmedilen tazminat yükümlülüğünü karşılamaz.

Araçta Bulunan Özel ve Değerli Eşyalara Koruma

Aracınızda bulunan kişisel eşyalarınız (Mücevherat, para, cep telefonu ve taşınabilir bilgisayar vb. hariç) araçla birlikte teminat altına alınır. Mesleki eşyalarınız da kişisel eşyalar teminatı altında. Arabanıza bir zarar verilerek eşyanız çalındıysa eşya teminatınız devrede. Üstelik ek prim almadan.

Yurtdışı

Yurtdışında bulunduğunuz süre zarfında aracınız ve içindeki kişiler için riskleri teminat altına alırsınız.

Enflasyona Karşı Tam Koruma

Sigorta süresi içerisinde enflasyon nedeniyle aracınızın değerinde meydana gelen artışlar otomatik olarak poliçenize yansıtılır ve herhangi bir hasar durumunda ödemeler gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden yapılır.

Kullanım Gelir Kaybı

Aracınızın hasara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybınızdan doğan zararlar poliçe şartları ve limitleri dâhilinde ödenir.

Eskime Payı Düşmeme

Bu teminat ile aracınızın yaşına bağlı hasarınızdan kesinti yapılmadan tamir edilmesi sırasında ek prim ödemeden yeni parçaların takılmasını sağlar.

Hasar İkame Zeyili

Araç bedeli teminatınızın hasardan önceki değeri üzerinden devam etmesini sağlayan klozdur. Aracınızın bedeli, hasar sonucu tamir edilmesi nedeni ile ödenen hasar bedeli kadar eksilir ve poliçeniz eksik araç bedeli üzerinden devam eder. Bu kloz ile zeyil yapmanıza gerek kalmaz.

Hasarsızlık İndirimi Koruma

0 yaş otomobillerde, meydana gelebilecek biri kusurlu olmak üzere en fazla iki hasara kadar hasarsızlık indirim hakkınız kaybolmayacaktır. Poliçede herhangi bir hasarsızlık indirimi mevcut olması halinde, yenilemede aynı indirim oranının uygulanmasına devam edilir.

İkame Araç

Aracınızın trafikte seyredemeyecek şekilde hasarlanması veya arızalanması sonucunda poliçede belirtilen şartlar ve limitler dâhilinde aracınızın yerine aynı şartları sağlayan araç temin edilir.

Eskisi Yerine Yenisi

Son model aracınızın, kaskonuzun ilk bir yıllık sigorta süresi içerisinde çalınması ya da tam ziya olması halinde aracınızın aynısı temin edilir.

Araç Anahtarının Ele Geçirilmesi Nedeniyle Aracın Çalınması Klozu

Araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar poliçede belirtilen hüküm ve şartlar dâhilinde teminat kapsamında olacaktır.

Yanlış Akaryakıt Dolumu

Aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık 1.000 TL ile teminat altına alınmıştır

Anahtar Kaybı  / Kilit Sistemi

Aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları kapsama dâhildir. Sigorta bedelinin % 2,5’ i ile sınırlı, 500 TL. den az 2.500 TL. den çok olmamak kaydı ile.

Aracın otoparktan çalınması

Aracın otoparktan çalınması durumunda otoparktan alınmış resmi fiş, belge varsa teminat altına alınır.

Yardım Hizmet Paketi

Sigorta şirketlerin uygulamalarında farklılık gösterse de genellikle aracınızın elektrik arızası mekanik arızası yangın hırsızlık veya kaza gibi sebeplerle hareket edemediği durumlarda acil çekme kurtarma, tıbbi nakil, konaklama, ikame araç gibi hizmetleri içerir.

Yurt Çapında Yaygın Anlaşmalı Servis İstasyonları

Bir kaza anında aracınız, Anlaşmalı Servis İstasyonlarından uygun göreceğiniz birine tarafınızca veya Kasko Hizmet tarafından ulaştırıldıktan sonra, sadece gerekli evrakların servise teslim edilmesi ile hiç bir ücret ödenmeksizin tamir olmuş aracınız teslim alabilirsiniz.

Kasko Hizmet

Günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca nerede olursanız olun, her hangi bir kaza veya arıza durumunda bir telefon ile aşağıda belirtilen tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

 • Yolda kalan aracınızın tamirciye götürülmesi,
 • İkamet yerine nakli,
 • Emanet ve muhafazası,
 • Konaklama, seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme,
 • Profesyonel sürücü teminine kadar her konuda ücretsiz hizmet,
 • Dünyanın neresinde olursa olsun hastalık ve yaralanma durumlarında sağlık merkezine nakil yapılması,
 • Birlikte seyahat edenlerin nakli,
 • Bir aile üyesinin seyahati veya konaklaması,
 • Yakın bir aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi,
 • Yurt dışında yaralanma veya hastalık durumlarında sağlık yardımının sağlanması,
 • Yurt dışında yaralanma halinde kalışın uzaması,
 • Cenazenin ve seyahat edenlerin nakli,
 • İlaç gönderilmesi için düzenleme yapılması,
 • İkamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüşün sağlanması,
 • Acil mesajların gönderilmesi,
 • Bagaj ve şahsi eşyaların (uçakla seyahatlerde) sigortalıya ulaştırılması,
 • Yurt dışında sigortalıların araçlarıyla karıştıkları trafik kazalarında hukuksal savunma harcamalarının ödenmesi,
 • Ceza davalarında ve kefalet konularında yanınızda,
 • Yolda onarım amacıyla yardım aracı gönderilmesi,
 • Yolda onarım,
 • Kısa mesafeli yolcu taşıma ve transfer hizmetleri
 • Araç trafik muayene işlemlerinin organize edilmesi.

Tüm bu avantajlardan araç sahibinin eşi ile birlikte 18 yaşından küçük çocukları da yararlanabilmektedir.

Mini Onarım Hizmeti

Poliçede belirtilen limitler ve hizmetler dâhilinde hasarsızlığınız bozulmadan küçük hasarlarınızı bu klozdan temin edebilirsiniz.
Mini Onarım Hizmeti, poliçenizin geçerli olduğu süre boyunca oluşabilecek, küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir.  Mini Onarım Hizmeti kapsamına giren hasarlar Sigorta’nın anlaşmalı olduğu Servis İstasyonları’nda Amerikan menşeli know- how, ekipman ve malzemelerle giderilmekte, kullanılan özel tamir teknikleri sayesinde aracın orijinalliği korunmaktadır.

Mini Onarım Hizmeti’nden hasarınızla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz bulunmaksızın faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetten yararlanmanız durumunda mevcut hasarsızlık indirimi etkilenmez.
Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır:

 • Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm çapa kadar)
 • Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (10 cm çapa kadar)
 • Boya Tamiri (Tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları)
 • Döşeme Tamiri (Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler)
 • Ön Cam Tamiri (Her tipte kırıklar, 10 cm’ye kadar çatlaklar)
 • Leke çıkarma (Deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki 5cm’ye kadar lekeler)
 • Plastik Tampon Tamiri (Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar)

KDV Geri Ödemesi

Tüzel kişilere ait faturalı hasar ödemelerinde KDV de ödenir.

Teminat: Başkalarına verilecek zararlarda, trafik poliçesinin karşılayacağı limiti aşan kısım teminat altındadır.

Anlaşmalı Araç Servisleri

Kasko sigortası hasarlarında anlaşmalı araç servisleri sayesinde hem hasar işlemleri ile uğraşmak zorunda kalmazsınız, hem de aracınız için kaliteli hizmet alırsınız. Poliçenizi satın aldığınız sigorta şirketi, sizin adınıza yapılması gereken tüm ödemeleri aracınızın bulunduğu servise yapar.

Anlaşmalı araç servislerinden yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, kasko poliçenizin geçerli olduğu anlaşmalı servislere aracınızı götürüp hasar ihbarında bulunmaktır. Hasarınızın sigorta şirketi tarafından onaylanması sonucu anlaşmalı servis, aracınızın tamirini gerçekleştirir ve hasar ödemesini sizin yerinize sigorta şirketinizden tahsil eder. Bu sayede hasar işlemleri ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.