Telefon / Whatsapp: +90 505 120 3334

Gizlilik ve Çerez Politikaları

1-  Gizlilik Politikası

Ecopol Sigorta Brokerliği A.Ş. (bundan sonra “Ecopol Sigorta” olarak anılacaktır),faaliyetlerini, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası, Ecopol Sigorta tarafından sunulan www.ecopolsigorta.com ve/veya internet sitesinin uzantısı ya da alt siteleri olan herhangi bir sayfayı ya da mobil siteyi (hepsi birlikte “Dijital Ortamlar” olarak anılacaktır) kapsamakta olup bunların gizliliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Dijital Ortamlar’a erişerek ve kullanarak işbu Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer Gizlilik Politikası’nda yer alan usul ve esasları onaylamıyorsanız, Dijital Ortamlar’ı kullanmamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ziyaret ettiğiniz Dijital Ortamlar, Ecopol Sigorta tarafından işletilmekte olup verilerinizin gizli ve güvenli bir şekilde saklanması için gerekli ve makul önlemler alınmaktadır. Ecopol Sigorta tarafından Dijital Ortamlar’ın kullanımı esnasında elde edilen veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen amaçlar dışında kullanılmamakta, bu verilere sadece yetkili çalışanlar ve gizlilik sözleşmeleri ile verileri gizli tutmayı kabul etmiş olan hizmet sağlayıcıları tarafından erişilebilmektedir. Söz konusu veriler ayrıca Ecopol Sigorta’ya bağlı olarak faaliyet gösteren satış kanalları; acente, broker, direkt satış ofisleri ile her türlü tanıtım, reklam ve iletişim uygulamalarında süresiz olarak paylaşabilecektir. Ecopol Sigorta, bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Ecopol Sigorta tarafından, birlikte çalışılan hizmet sağlayıcılarının ve satış kanallarının Şirketimizin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları konusunda gerekli önlemler alınmaktadır.

Dijital Ortamlar üzerinde kamuya açık olmayan alanlar da bulunmaktadır. Söz konusu alanlara özel giriş koduyla girilmektedir. Kamuya açık olmayan Dijital Ortamlar üzerinden ziyaretçilerin ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amacıyla girdikleri bilgiler ve ürünler ile ilgili diğer işlemler, diğer ziyaretçiler tarafından görüntülenemez. Ecopol Sigorta tarafından tabi olunan mevzuat gereği, yetkili kurumlar ve/veya yasama, yürütme, yargı organ ve mercileri tarafından bilgilerin açıklanmasının istendiği durumda, bu bilgiler yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde ve talep edilen bilgi ile sınırlı olmak üzere açıklanabilecektir.

Giriş yetkisi olmayan kişilerin kamuya açık olmayan Dijital Ortamlar’daki bilgiyi herhangi bir yöntemle kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek edinmesi, okuması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması, yayımlaması ve programları kullanması yasaktır. Söz konusu alanlara giriş yetkisi olan kişiler, buradaki bilgi ve programlara yalnızca kişisel erişim ve kullanım yetkisi almışlardır.

Kamuya açık olan Dijital Ortamlar, diğer dijital ortamlara da bağlantı vermektedir. İşbu Gizlilik Politikası’nda yer alan taahhütler sadece Ecopol Sigorta tarafından işletilen Dijital Ortamlar için geçerlidir, diğer dijital ortamları kapsamamaktadır. Diğer dijital ortamlardaki kullanım ile ilgili olarak, ilgili ortama ait gizlilik güvencesi geçerli olacaktır. Dijital Ortamlar’dan reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer dijital ortamların bilgi kullanımından, etik ilkelerinden, gizlilik prensiplerinden, niteliğinden ve servis kalitesinden ve bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi ya da manevi zarardan ve kayıptan Ecopol Sigorta sorumlu değildir.

Sunulan Dijital Ortamlar’da üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği doğrudan ya da dolaylı zararlardan veya Dijital Ortamlar’ın kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hatadan, kesintiden, bilgi naklinde gecikmeden, bilgisayar virüsünden, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Ecopol Sigorta sorumlu değildir.

Gizlilik Politikası, Ecopol Sigorta’ın internet sitesi ile ziyaretçi arasında kurulan hukuki ilişkiyi oluşturur, taraflar veya bu site nedeniyle oluşmuş her türlü ilişkinin tarafları açısından bağlayıcıdır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, www.ecopolsigorta.com’a karşı, bu hükümlere aykırı hiçbir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

Birleşme, konsolidasyon, maddi varlıkların satışı, tasfiyesi veya devri gibi nedenlerle Ecopol Sigorta’ın kurumsal yapısında bir değişiklik olması halinde, Ecopol Sigorta internet sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri (ziyaretçilere ilişkin kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir veya daha fazla bağlı veya bağlı olmayan üçüncü tarafa devredebilir veya satabilir.

Ecopol Sigorta, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için veya Ecopol Sigorta tarafından sunulan yeni hizmetler açısından gerekli olduğunda, her zaman işbu Gizlilik Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Gizlilik Politikası’nı değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilir.

Gizlilik Politikası’na ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda ya da ek bilgi talebinizde Şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

2-  Çerez Politikası

www.ecopolsigorta.com Ecopol Sigorta Brokerliği A.Ş.’ne aittir (“Şirket”) olarak sahip olduğumuz www.ecopolsigorta.com
web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Üyelik işlemlerinizin tamamlanarak Web Sitesi’ne üye olmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Ecopol Sigorta Brokerliği Kvk metninde ulaşabilirsiniz.

Bu Politika, Web Sitesi’ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika’yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

Reşit Olmayanlar

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

• Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
• Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
• Şirket’in, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkilişime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir.
Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır.

Web Sitesi; Facebook ve Google gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.
Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi’nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Google Analytics Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Google Adwords Google servislerini ve ağını kullanarak google üzerinden arama, görüntülü ağ ve youtube reklamlarını oluşturmasını, yayınlanmasını ve izlenmesini sağlayan bir araçtır.

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Optmyzr Google Adwords hesap yetkilendirmesi üzerinden çalışan bir düzenleme ve izleme aracıdır. Bütçe, kampanya, arama terimleri gibi Adwords’e ait tüm bilgileri analiz etmektedir.

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Criteo Çerez bazlı çalışarak yeniden pazarlama reklamlarına olanak sağlayan bir servistir.

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Ecopol Sigorta Brokerliği Web sitene gelen kullanıcıların online davranışlarını ve geri bildirimlerini ortaya koyan bir araçtır.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Microsoft Edge

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

Google Chrome

1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
5. Çerezler’i tıklayın.
6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

Mozilla Firefox

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

Safari

1. Safari > Tercihler’i seçin
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın

Yukarıdakilere ek olarak https://www.eff.org/privacybadger URL adresindeki uygulama aracılığıyla çerezleri manuel olarak veya uygulamanın ayarları çerçevesinde otomatik olarak engelleyebilirsiniz.
Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz:
info@ecopolsigorta.com