Telefon / Whatsapp: +90 505 120 3334

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası

* Poliçeyi sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşlar ve yurt dışında ikamet eden, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen yabancı pasaport numarası bulunan T.C vatandaşları satın alabilir.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası

Sağlık Turizmi Komplikasyon SigortasıNedir?

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, operasyon sırasında oluşabilecek başkaca komplikasyon yada malpraktis sonucu doğacak hasarlar ve sigortalının ek hastalıkları nedenli yapılması gerekecek girişim ve incelemeler kapsam dışındadır. Poliçe, başlangıç tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

Bu poliçe sadece Türkiye’de poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan ameliyat / girişim ve tıbbi tedavilerin komplikasyonlarına yönelik tedavilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılması kaydıyla geçerlidir. Bununla birlikte, isteğe bağlı olarak alınan kendi ülkesinde müdahale teminatı ile beraber, Sigortalının kendi ülkesine döndükten sonra geçirdiği tıbbi müdahale / ameliyatla ilgili yara yerinde akıntı, enfeksiyon gibi tekrar geri gelmesini gerektirmeyecek erken komplikasyonlara bağlı küçük girişimler ve tıbbi tedaviler bu teminat kapsamında poliçe ve sertifikada belirtilen limitler dahilinde karşılanır.

Yaş sınırı; 5-75 yaş olup, 75 yaş ve üzeri kişiler sigorta kapsamı dışındadır. Poliçe üretimi pasaport numarası ile yapılmaktadır.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen yabancı uyruklu kişilerin yaptırdıkları operasyon sonrası, bu operasyon kaynaklı gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle revizyon veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat altına almaktadır.

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası Neleri Kapsar?

Her yaşta kişiye ve sadece Türkiye’de kurulu bir sigorta şirketi tarafından düzenlenebilen poliçelerin başlangıç tarihinden sonra yapılan ameliyat/girişim ve tıbbi tedavilerin komplikasyonları için geçerlidir. Bu sigorta, aşağıdaki komplikasyonları kapsamaktadır.

 • Diş 
 • Göz 
 • Saç Ekimi 
 • Ortopedi, jinekoloji, Genel cerrahi, Estetik 
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
Komplikasyon Sigortası Teminatları Nelerdir?

Düzenlene poliçede yer alan teminatlar şöyle;

 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Uçak Bileti Teminatı
 • Konaklama Teminatı
 • Kendi Ülkesinde Müdahale Teminatı
 • Refakatçi Giderleri Teminatı
 • Seyahat Poliçesi Teminatı
 • Ferdi Kaza Teminatı
 • Hukuki Koruma Teminatı
 • Seyahat Evrakının Yenilenmesi Teminatı
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı

Komplikasyon Sigortası Tazminat Taleplerinde Gerekli Evraklar

Poliçe planları bazında talep edilecek tazminatlarda aşağıda belirtilen evraklar/bilgiler temin edilmelidir.

 • Sigortalı tarafından imzalanmış Sigortacının tıbbi dokümanları alabilmesi için yetki yazısı
 • İlk ameliyat raporu
 • Ortaya çıkan komplikasyona ilişkin sigortalı beyanı (ne zaman başladı, ne şikayetler oluştu ….gibi)
 • Komplikasyona yönelik tedaviyi açıklayan tıbbi rapor, varsa ameliyat raporu
 • Sağlık kurumu, otel ve ulaşım masraflarını gösterir faturaların asılları
 • Pasaportun Türkiye’ye giriş tarihini gösteren mühür sayfası ve kimlik bilgilerini gösteren ilk sayfası fotokopileri
Ecopol Sigorta Brokerliği

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası

Planlar